Positiivinen luottotietorekisteri – mikä ja miksi?

Ylivelkaantuminen on jo pidempään ollut kasvava ongelma Suomessa: lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä, joka vaikeuttaa esimerkiksi luoton tai luottokortin saamista, vakuutusten ottamista, osamaksusopimusten tekemistä ja vuokra-asunnon hankkimista.

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoihin tuli joulukuun 2022 alusta lähtien merkittävä muutos, kun luottotietolaki uudistui. Aiemmin maksuhäiriömerkintä on säilynyt luottorekisterissä 2–4 vuotta, mutta nyt luottotiedot on mahdollista saada takaisin jo kuukauden kuluttua siitä, kun maksu on hoidettu ja rekisteröity luottorekisteriin. 

Tehdyn uudistuksen myötä uudet velat eivät myöskään enää vaikuta vanhoja velkoja koskevien merkintöjen säilytysaikoihin, vaan jokainen maksuhäiriömerkintä käsitellään erikseen.

Seuraava tärkeä askel ylivelkaantumisen torjunnassa on nyt valmisteilla oleva positiivinen luottotietorekisteri, joka saatiin käyttöön 1.4.2024. Rekisterillä pyritään ennaltaehkäisemään ylivelkaantumista tarjoamalla kattavampi tietopohja niin yksittäisiin luotonantotilanteisiin kuin rahoitusvakauden sekä luottomarkkinoiden seurantaan ja valvontaankin.

Positiivinen luottotietorekisteri kuvaa lainanhakijan kokonaistilannetta

Luottomarkkinoilla on ollut haasteena se, että luotonhakijoista ei ole ollut saatavilla riittävästi tietoa mahdollisille luotonmyöntäjille. Positiivisen luottotietorekisterin on tarkoitus tuoda ratkaisu tähän: kun luotontarjoajat pystyvät paremmin arvioimaan luotonhakijoiden kokonaisvelkamäärää, kuluttajien ylivelkaantumista pystytään ennaltaehkäisemään. 

Samalla positiivinen luottotietorekisteri tuo myös muita hyötyjä: se voi esimerkiksi tehostaa luotonmyöntöprosessia, mahdollistaa hintojen alentamisen ja vähentää luottotappioita. 

Viranomaisille positiivinen luottotietorekisteri antaa ajantasaisen kuvan kotitalouksien velkaantumisesta.

Rekisterin ylläpitäjänä tulee toimimaan viranomaistaho ja rekisteriin kerätään kattavasti tietoja henkilöiden ottamista luotoista. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tulotietojärjestelmään sisältyviä tietoja henkilöiden tuloista. Näin on tarkoitus luoda ajantasainen kuva henkilön todellisesta tulotasosta. 

Jotta positiivinen luottotietorekisteri saadaan pidettyä ajantasaisena, luotonantajilla on velvoite raportoida myönnetyt lainat rekisteriin. Heidän on myös jatkossa käytettävä rekisteristä saatavia tietoja lainanhakijan luottokelpoisuuden arvioinnissa.

Rekisteröidyillä henkilöillä on mahdollisuus saada itseään koskevat tiedot kootusti rekisteristä sähköisen asiointipalvelun kautta. Tämä voi tuoda hyötyjä kansalaisten oman talouden hallintaan edistämällä taloudellista lukutaitoa ja oman talouden parempaa seurantaa.

Positiivinen luottotietorekisteri voi auttaa lainatarjousten saannissa  

Positiivisen luottotietorekisterin tärkein tavoite on tarjota lainanantajille aiempaa selkeämpää tietoa hakijan luotoista ja tuloista. Lainatarjousten ja lainan saannissa on aina olennaista antaa tarpeeksi kattavat tiedot omasta tilanteesta, jotta lainanmyöntäjät saavat mahdollisimman hyvän käsityksen lainanhakijan kokonaistilanteesta, ja tässä positiivinen luottotietorekisteri tekee jatkossa osan työstä. 

Kun pankilla tai rahoituslaitoksella on rekisteristä luotettavasti saatavilla kaikki lainapäätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot, lainatarjous on helpompi tehdä. On myös mahdollista, että lainatarjouksen ehdot ovat paremmat. Luonnollisesti silloin, jos henkilöllä on rekisterissä maksuhäiriömerkintä, lainatarjous jää suurella todennäköisyydellä saamatta.  

Lainaa haettaessa lainanhakijan taloudellista tilannetta pystytään siis kokonaisuudessaan  arvioimaan rekisterin avulla nykyistä paremmin, mikä on lainanhakijan etu – kunhan tämä on hoitanut aiemmat maksunsa kuntoon.

Positiivinen luottotietorekisteri lisää etenkin sellaisten hakijoiden luotonsaantimahdollisuuksia, joilla ei ole ennestään paljon muita luottoja. Se voi myös vähentää tarvetta vakuuksille. Tässä vaiheessa voidaan jo melko varmasti sanoa, että yhdessä maksuhäiriömerkintöjen säilymisajan lyhentämisen kanssa rekisteri tulee helpottamaan monen suomalaisen lainansaantia.