Euriborin muutos ja vaikutus luottokortteihin

luottokortti

Luottokortit ja euribor

Luottokortilla saa kulutusluottoa, mutta mistä todellinen korko muodostuu? Miksi korot vaihtelevat? Mikä oikein on euribor? Kulutusluottojen ja erilaisten lainojen korot vaihtelevat jatkuvasti ja voivat hämmentää. Aina ei välttämättä ole helppoa hahmottaa korkojen vaihteluja ja taustalla olevia syitä. Seuraavassa on tavoitteena selventää, miten luottojen korot muodostuvat, ja mikä osuus viitekorko euriborilla on todelliseen korkoon.

Mikä on euribor?

Euribor on euroalueen ja koko Euroopan tärkein viitekorko, johon sidotaan esimerkiksi monia yksityishenkilöiden rahoitustuotteita, kuten asuntovelkoja, opintolainoja, kulutusluottoja ja monia muita.

Viitekorkona euribor vaikuttaa lainan hintaan rahoituslaitoksen marginaalin ja muiden luottokulujen ohella. Lisäksi se voidaan määritellä korkona, jolla pankit lainaavat Euroopassa toisilleen vakuudettomasti euromääräisiä lainoja.

Pankkilainan todellinen korko koostuu lainanhoitokuluista ja nimelliskorosta, joka on viitekorko lisättynä pankin marginaalilla. Luottokorttien ja kuluttajaluottojen taustalla on usein myös euribor, marginaalien ja muiden maksujen rinnalla. Se on laajasti käytössä rahoitusmarkkinoilla Suomessa ja muissa euromaissa.

Muutokset euriborissa

Euribor noteerataan päivittäin Suomen aikaa kello 12. Viitekorot julkaistaan erikseen viikon sekä 1, 3, 6 ja 12 kuukauden jaksoille. Euribor-korko vaihtelee kaikilla viidellä eripituisella jaksolla päivittäin, mutta muun muassa luottokorttiyhtiöt päivittävät euriborin yleensä kolmen kuukauden välein. Jos laina on esimerkiksi sidottu kuuden kuukauden jaksoon, tarkistetaan euribor kuuden kuukauden välein.

Lyhyempää jaksoa käytetään yleensä Suomen luottokorttimarkkinoilla, mutta esimerkiksi asuntolainojen viitekorkona käytetään 12 kuukauden mittaista jaksoa. Jakso voi olla viikko tai vuosi, mutta euribor vaihtelee joka tapauksessa päivittäin ja vaikuttaa nostettavan lainan todelliseen korkoon.

Kulutusluotot, lainat ja euribor

Vaihteluiden takia pidempiaikaisen lainan hankinnassa kannattaa olla perillä siitä, millaisia muutoksia euriborissa tapahtuu, ja mikä on sen hetkinen korkotaso. Kulutusluottoihin euriborin suhteellinen vaikutus on pienempi, mutta myös vertailu on vaikeampaa. Silloinkin kannattaa kuitenkin seurata korkotasojen vaikutusta luottomenoihin: viitekorolla on aina merkitystä todelliseen korkoon.

Miten muutokset vaikuttavat?

Jos euribor on miinuksella, viitekoroksi määräytyy nollakorko. Tällaisia tilanteita on ollut 2020-luvun alun aikana, jolloin lainanottajan tarvitsee maksaa pelkästään pankin marginaali ja lainanhoitokulut. Vaihtelua on kuitenkin jatkuvasti, ja korot muuttuvat joka päivä.

Jos euribor nousee, se nostaa toista nimelliskoron osista. Tällä on korkokuluja lisäävä vaikutus, jos pankin marginaali tai muut lainakulut eivät vähene vastaavasti. Kun viitekorko muuttuu, se yleensä vaikuttaa nimelliskorkoon ja sitä kautta todelliseen korkoon. Näin ollen lainan hinta tulee kalliimmaksi.

Luottokortit

Luottokorteilla voi tehdä ostoksia, aivan kuten perinteisellä pankkikortillakin. Erona kuitenkin on, että luottokorteilla on mahdollisuus tehdä ostoksia luotto-ominaisuudella. Näin ostoksia voi tehdä, vaikkei rahaa olisikaan säästössä. Erityisesti suuremmat hankinnat ja ostokset voi maksaa luottokortin avulla helposti erissä.

Luottokortilla tehtävät ostokset voi maksaa korottomina luottolaskun eräpäivään mennessä. Joskus korotonta maksuaikaa voi saada enemmänkin. Yleensä maksuaikaa on noin kuukauden ajan ostohetkestä, mutta kuitenkin niin, että luottolasku tulee noin kerran kuukaudessa.

Jos luottokortillinen siirtää ostoksen maksua tai lyhentää luottolaskua osissa, kerryttää se korkoa. Vähimmäislyhennyksen määrä ja korko vaihtelee luottokortista toiseen: nämä ovat kortinmyöntäjän määrittämiä.

Luottokortin myöntämisestä vastaavat pankit tai rahoituslaitokset, jotka määräävät myös ehdot ja maksut korteille. Luottoyhtiöt siis omistavat luottokortit, mutta eivät vaikuta korkoihin tai kortin myöntämiseen. Todellinen korko siis riippuu rahoituslaitoksesta tai pankista, ei itse luottoyhtiöstä.

Suomalaisten luottokortin käyttö

Noin 75 % suomalaisista omistaa ainakin yhden luottokortin, ja monella on niitä kaksi tai useampia. Yhden luottokortin omistaa noin 40 %, ja kaksi korttia noin 30 % suomalaisista. Se onkin yleisin rahoitustuote Suomessa.

Luottokorteissa on usein paljon eroja: osa korteista sopii tiettyyn elämäntilanteeseen paremmin kuin toiset. Yhdellä kortilla voi saada enemmän maksuaikaa ja toinen voi sopia paremmin esimerkiksi ulkomaan matkailuun.

Luottokortin korot voivat vaihdella paljonkin sekä korttien välillä että ajan kuluessa. Siksi kannattaa huolella valita juuri omaan tilanteeseen sopiva luottokortti ja seurata korkotilannetta.

Luottokorttien korot ja euribor

Todellisissa koroissa eri luottokorteilla voi olla usean prosenttiyksikön ero – viisi tai jopa huomattavasti enemmän. Korttien todelliset korot voivat myös muuttua muutamassa kuukaudessa useita kymmeniä prosentteja. Tämän takia voi olla hyödyllistä kilpailuttaa luottokortti tai mahdollisesti vaihtaa pankkia, joka on myöntänyt kortin.

Kulutusluottojen korot muodostuvat viitekorosta, marginaalista, tilinhoitokuluista sekä kuukausi- tai vuosimaksusta. Viitekorkona käytetään luottokorteissa tavallisesti euriboria. Jos kortti on sidottu kolmen kuukauden euriboriin, tarkastetaan kortin korko aina kolmen kuukauden välein. Tällöin siis korko päivittyy joka kolmas kuukausi. Eri luottokortinmyöntäjillä euribor noteerataan yleensä eri päivinä, joten viitekoron suhteen todelliset korot eivät ole helposti vertailtavissa.

Marginaali on osuus, jolla pankki tai muu luotonantaja kattaa riskin. Joskus pankki tai rahoituslaitos ilmoittaa pelkän nimelliskoron, jolloin marginaalia ja viitekorkoa ei ole erotettu toisistaan. Viitekorko kuitenkin vaikuttaa joka tapauksessa nimelliskoron osana todelliseen korkoon ja on samassa asemassa kuin jos se olisi ilmoitettu erikseen.

Tilinhoitokulut ovat myös pankkien määritettävissä, siinä missä marginaalikin. Yleensä nämä kulut ovat suunnilleen kahden ja viiden euron välillä kuukaudessa. Kortista täytyy maksaa myös erikseen määrätty kuukausi- tai vuosimaksu. Kannattaa huomioida, että kuukausi- ja vuosimaksut veloitetaan kortinhaltijalta huolimatta siitä, käyttääkö tämä korttia vai ei.

Todellinen korko, euribor ja luottokortti tiivistettynä

Luottokortin todellinen korko koostuu useammasta osasta. Näistä kaksi, kuukausi- ja vuosimaksut sekä tilinhoitokulut, ovat jokseenkin vakioita. Pankin marginaali ja viitekorko vaikuttavat merkittävästi koron vaihteluihin. Viitekorko, joka on yleensä sidottu euriboriin, tarkistetaan tavallisesti säännöllisin väliajoin.

Korttien vertailu saattaa olla hankalaa, koska kaikkia edellä mainittuja tietoja ei ole aina saatavilla tai kortteja on hankala vertailla. Merkittävimpinä syinä tähän ovat eri päivinä noteeratut euribor-korot ja mahdollinen pelkän nimelliskoron ilmoittaminen ilman erittelyä marginaaliin ja viitekorkoon.