Uusi korkokatto astui voimaan lokakuussa 2023

Kuluttajalainojen korkokattoa laskettiin pysyvästi viimeksi syyskuussa 2019, jolloin maksimikoroksi asetettiin 20 %. Koronapandemian aikana kuitenkin noudatettiin väliaikaista vakuudettomien kuluttajaluottojen korkokattoa, jolloin lainoja sai tarjota enintään 10 % korolla. Väliaikainen korkokatto oli voimassa heinäkuusta 2020 vuoden 2021 syyskuun loppuun.

Uusi korkokattoa koskeva laki astui voimaan 1.10.2023. Sen myötä kulutusluottojen, osamaksusopimusten ja luottokorttien korkoja ei saa sopia suuremmaksi kuin viitekorko lisättynä 15 prosenttiyksiköllä. Tällöinkään lainan korko ei saa olla yli 20 %. Korkokatto ei kuitenkaan koske liikennevälineiden osamaksukauppaa, joten esimerkiksi auton osamaksusopimuksen korko voi edelleen olla yli 15 %.

Uuden lain tarkoitus on kiristää luotonannon valvontaa ja ajaa kuluttajan etua. Näin ollen uuteen lakiin on kirjattu myös luoton valvontaan, markkinointiin ja luotonhakijan henkilöllisyyden todentamiseen liittyviä ehtoja.

Positiivinen luottotietorekisteri käyttöön vuonna 2024

Laki positiivisesta luottotietorekisteristä tuli voimaan 1.8.2022, mutta näillä näkymin se otetaan käyttöön vasta 1.4.2024.

Positiivinen luottotietorekisteri kokoaa yhteen lainanhakijan ja tämän luottojen tiedot. Täten niin luotonantajan kuin lainanhakijan on helpompi muodostaa kokonaiskuva lainanhakijan taloustilanteesta. Positiivisen luottotietorekisterin keskeinen tarkoitus on ehkäistä ylivelkaantumista.

Vuoden 2023 lainamarkkinoihin vaikuttavat lakiuudistukset tulevat lisäksi vaikuttamaan esimerkiksi sosiaaliseen luottoon, kuluttajaluottojen korkoihin ja positiiviseen luottotietorekisteriin.

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, jolla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muualta esinerkiksi vähävaraisuutensa tai pienituloisuutensa vuoksi. Sosiaalisen luoton tarkoitus on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista.

Sosiaalista luottoa on mahdollista saada maksuhäiriömerkinnästä huolimatta, ja lainan korko saa olla enintään korkolain mukainen viitekorko.

Jo vuoden 2023 alussa sosiaalisen luoton myöntäminen siirtyi kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle, mutta aiemmin se oli vapaaehtoista. 1.8.2023 alkaen sosiaalisen luoton myöntäminen muuttuu kuitenkin pakolliseksi. Jokaisen hyvinvointialueen on siis järjestettävä sosiaalista luototusta, mutta hyvinvointialueet voivat päättää luottojen suuruuden ja sen, kenelle laina myönnetään.