Talous

Luottotietolain uudistus – mikä ja miksi?

Luottotiedot kuvastavat henkilön maksukykyä, joka on yleisesti ottaen tärkeä kriteeri lainan saamiselle. Luotonmyöntäjä tarkistaa luotonhakijan maksukyvyn lainasopimusta tehdessään varmistuakseen siitä, että luotonhakija pystyy maksamaan lainan takaisin. Siksi luottotietoihin kirjattu maksuhäiriömerkintä voi olla este lainan saamiselle.

Maksuhäiriömerkintä kirjataan, jos henkilö jättää laskun maksamatta muistutuksista ja vaatimuksista huolimatta. Laskun eräpäivän jälkeen lähetetään maksajalle yleensä yhdestä kahteen maksumuistutusta ja sen jälkeen perintäkirje, jos muistutuksiin ei reagoida. Jos laskua ei tämänkään jälkeen makseta, kirjataan henkilölle maksuhäiriömerkintä luottotietoihin.

Maksuhäiriömerkintöjen rekisteröintiä säätelevä luottotietolaki on parhaillaan muuttumassa. Ensimmäinen muutos on jo voimassa, mutta näkyvimmät muutokset sisältävä toinen vaihe astuu voimaan 1.12.2022. Muutos vaikuttaa maksuhäiriömerkinnän poistumiseen kuluvaan aikaan sekä merkintöjen käsittelyyn.

Uusi laki tuo merkittävän muutoksen maksuhäiriömerkintöihin, sillä sen myötä maksuhäiriömerkinnät poistuvat luottotietorekisteristä niiden maksamisen jälkeen aiempaa nopeammin.

Mihin maksuhäiriömerkintä vaikuttaa?

Luottotiedot kertovat henkilön maksukyvystä ja ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi siinä vaiheessa, kun lainan hakeminen tulee ajankohtaisesti. Lainan myöntäjä tarkistaa hakijan maksukyvyn, jotta voi olla varma siitä, että lainanhakija pystyy maksamaan lainansa takaisin. Luottotietoihin kirjattu maksuhäiriömerkintä voi estää lainan saamisen.

Maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa voi konkreettisesti vaikuttaa esimerkiksi:

 • lainan saamiseen
 • asunnon vuokraamiseen
 • kotivakuutuksen tai puhelinliittymän saamiseen
 • pankki- ja luottokortin saamiseen
 • verkkokauppojen laskuille tehtävien ostoksien mahdollisuuteen

Maksuhäiriömerkinnällä on monenlaisia vaikutuksia, ja se voi vaikeuttaa henkilön elämää monella tavalla. Pankit ja vuokranantajat tarkistavat usein luottotiedot ennen lainan myöntämistä tai vuokrasopimuksen solmimista.

Myös kotivakuutusten tai puhelinliittymien saaminen voi vaikeutua maksuhäiriömerkinnän myötä. Jos maksuhäiriömerkintöjä löytyy, verkkokaupatkaan eivät välttämättä myönnä asiakkaalle laskua, vaan ostokset täytyy maksaa ennakkoon.

Luottotiedot saa takaisin kuukaudessa

Joulukuussa 2022 voimaan astuvan luottotietolain toinen osa helpottaa etenkin niitä, joita vahingossa syntymään päässeet maksuhäiriömerkinnät kiusaavat pitkään vahingon syntymisen jälkeenkin.

Tärkein muutos uudessa luottotietolaissa on se, että maksuhäiriömerkinnät poistuvat rekisteristä aiempaa lyhyemmässä ajassa. Tämä on oleellinen muutos etenkin niille, joille maksuhäiriömerkintä on syntynyt hetkellisen maksukyvyttömyyden takia.

Jos rekisteriin päätyy maksuhäiriömerkintä, saa sen pois kuukauden jälkeen siitä, kun velka on maksettu. Käytännössä maksuhäiriömerkinnät eivät enää jää kummittelemaan henkilön tietoihin maksun jälkeen useammaksi vuodeksi kuten aikaisemmin.

Jos henkilö ei maksa velkojaan takaisin, prosessi maksuhäiriömerkinnän suhteen ei muutu. Uudistuksessa muuttuu vain merkinnän poistumiseen kuluva aika, kun velkansa on maksanut pois.

Merkinnät käsitellään erikseen

Luottotietolain toinen uudistus kohdistuu maksuhäiriömerkintöjen käsittelyyn: jokainen maksuhäiriömerkintä käsitellään nyt erikseen, eivätkä uudet velat pidennä vanhojen velkojen säilytysaikoja. Velat eivät siis enää vaikuta toisiinsa, vaan jokaista velkaa käsitellään erillisenä.

Aiemmin maksuhäiriömerkinnän poistuminen on kestänyt vähintään 2 vuotta siitä, kun rekisterissä näkyvän velan on maksanut. Uudistuksen myötä prosessi nopeutuu huomattavasti.

Uusi luottotietoprosessi toimii seuraavalla tavalla:

 1. Velallinen maksaa rekisterissä olevan velan velkojalle.
 2. Velkoja ilmoittaa maksusta luottotietojärjestelmiä ylläpitäville yrityksille.
 3. Kuukausi velan maksun rekisteröinnistä merkintä poistuu.
 4. Pääsääntöisesti tieto velan suorittamisesta tulisi tulla luottotietorekisteriin aina velkojalta. Velan maksusta voi kuitenkin myös itse ilmoittaa rekisteriin lähettämällä todisteeksi maksusta maksutositteen. Maksutositteesta tulisi käydä ilmi velkojan ja velallisen nimet, viitenumero, maksettu summa sekä maksusuorituksen päivämäärä.

Muutoksella halutaan vähentää ylivelkaantumista

Nopeammin poistuva maksuhäiriömerkintä helpottaa kuluttajan elämää huomattavasti, eikä maksuhäiriömerkinnästä synny pitkäkestoista taakkaa vielä senkin jälkeen, kun saatavan on jo maksanut pois.

Lainan saaminen riippuu aina tilanteesta. Maksuhäiriömerkintä voi edelleen olla hankaloittava tekijä lainaa haettaessa. Muuttuva asia on kuitenkin se, että luottotiedot saa nyt takaisin aiempaa nopeammin, jolloin myös lainan hakeminen on jälleen mahdollista ilman hankaloittavaa merkintää rekisterissä.

Tähän saakka maksuhäiriömerkintä on pysynyt henkilön tiedoissa useamman vuoden. Tämän takia maksuhäiriömerkinnän saamista on voitu vältellä niin kauan kuin mahdollista, mikä puolestaan on johtanut siihen, että laskujen maksamiseen on otettu uutta velkaa. Ylivelkaantumisen kierre on päässyt syntymään, kun velkoja ei ole varaa maksaa.

Maksuhäiriömerkinnän pitkä kesto on voinut johtaa myös siihen, ettei velallisella ole motivaatiota maksaa velkaansa takaisin. Maksuhäiriömerkintä on kuitenkin pysynyt rekisterissä kaksi vuotta maksun jälkeenkin, vaikka asia ja henkilön taloudellinen tilanne olisi jo korjaantunut. Lain uudistuksella pyritäänkin helpottamaan velallisen asemaa ja palauttamaan taloudellinen toimintakyky.

 • Uusi lakimuutos pyrkii toimimaan motivaationa ja kannusteena velallisille. Merkintä poistuu rekisteristä nyt vain noin kuukaudessa sen jälkeen, kun merkinnän tuonut maksu on maksettu.
 • Merkinnän nopeammalla poistumisella pyritään kannustamaan kuluttajia maksamaan velat nopeasti, vaikka niistä olisi jo syntynyt maksuhäiriömerkintä.

Myös, jos merkintä on syntynyt vahingossa tai unohduksen vuoksi, se ei jää henkilön tietoihin pitkäksi aikaa.

 • Uusi prosessi toimii motivaationa velkojen maksulle.
 • Henkilö hyötyy velkojensa nopeasta pois maksamisesta ja maksukyvyn osoittamisesta, kun luottotiedot korjaantuvat aiempaa nopeammin.

Kuluttajien arki helpottuu, kun maksuhäiriömerkinnät eivät jää rekisteriin rasitteeksi useammaksi vuodeksi vielä senkin jälkeen, kun velat on jo maksettu. Samalla pyritään vähentämään merkintöihin liittyvää tabun leimaa